Twin

Twin 一室双人间。房间面积为29, 9平方米,  配套现代齐全。游客人数最多为2个成人 + 1个6岁以下儿童(不提供附加床位)。应客户要求免费提供儿童床。订房者被提供一次免费早餐作为优惠

•        房间动态: 0房间剩下

•          床位数: 02

•          人数: 02

查看详情 起价Br98 (98白俄卢布)

预订